Browse

There are three ways you can browse the Likpakpaanl dictionary ...

 

Browse from Likpakpaanl

Browse from English

Browse by Categories

Likpakpaanl - English

ŋ


ŋikpotekpoknounjaws (of a pig)
ŋimapronounthey, them (emphatic pn. cl. 4)Uma Uwumbɔr u tiyaaja Jakob mu dii u na aa bi ke ŋima na.He God whom our grandfather Jacob followed is not like them. (ŋiwaa)