bukokompl.ikokon2nounthorn treeTɔ, upeel ubaa nan jer nima chee le ki taa kool kool bukokom waatiir ngbaan.But a bush animal passed that way and trampled the thorn bush down.