*baan4cf*chachaaniliinpl. ofnliinilimbaankpaan2bound rt.of one, sameBi ye ujabaan/upiibaan aabim la.They are one man/one woman's children.