iluulnounlayers, linesBi yaa di ŋitakpal maa iluul itaa kan, bi ti di likpaln paan.The walls are to be built with one layer of wood on top of every three layers of stone.