di liicfgaaliiverbset free, let goAa yaa di u lii kan, aa taa cha u li gaan iŋaalpeen.When you set him free do not let him go away empty-handed.