nan4cfba3ba3ba3daalpudaalpu nader. ofdaalpufefefeparticle timedistant past markerMpiin na Uwumbɔr nan naan kitiŋ.In the beginning God created the world.