daan1verbput a mark on, to mark, tattooLe Uwumbɔr daan Kainn kidaan, ubaa taa ku u.God put a mark on Cain so that no-one would kill him.