nyuncfubɔnyundaancomp. oftibɔr1nyudaan2verbdrinknyun sigaarsmokenyun timɔngbansniff5.2Food