uyidaan noun leader (lit. head-owner) chef (lit. propriéteur de la tête) Nyan linibol mɔmɔk ni uyidaan, aan bi ter bi. Appoint one leader from each tribe to help them (divide the land).